Raport de Activitate Centru Socio Vocațional de zi 2016
Raport de Activitate Locuințe Minim Protejate 2016