Centrul De Zi Socio-Vocațional

Misiunea Centrului de Zi Socio-Vocațional este de a promova reinserția socială și profesională a tinerilor cu dizabilități prin creșterea gradului de comunicare între organizațiile partenere la nivelul județului Suceava.

Construit în 2017, de serviciile Centrului Socio-Vocațional de Zi beneficiaza până la 80 de persoane cu dizabilități.

Activitățile întreprinse în cadrul Centrului de zi au început încă din 2008, în altă locație. Și astăzi, ele sunt orientate către beneficiar și integrarea acestuia la un nivel de viață cât mai apropiat de comunitatea din care face parte.

La activitățile centrului participă beneficiari de la: 

Centrul Socio-Vocațional de Zi elaborează și dezvoltă programe în patru direcții principale:

1. Informare și consiliere socială
Tinerii cu dizabilități se bazează pe accesul la liberă informație, recomandări și sfaturi care să vină în sprijinul alegerilor pe care le fac în drumul spre autodeterminare și integrare în comunitate.

2. Abilitare și reabilitare
Centrul de zi asigură programe de recuperare/reabilitare în scopul menţinerii sau ameliorării autonomiei funcţionale a beneficiarului, respective a capacităţior fizice, psihice şi senzoriale care să permită o viaţă cât mai autonomă.

3. Deprinderi de viață independentă
Activităţile de dezvoltare a deprinderilor de viaţă independentă, după caz, constau în aplicarea de tehnici şi exerciţii pentru ca beneficiarii să-şi dezvolte aptitudini cognitive și de autogospodărire, deprinderi de gestionare a timpului și resurselor proprii, conștientizarea autoîngrijirii și a igienei personale, comportamente necesare pentru stabilirea de interacţiuni cu alți membri ai comunității.

4. Integrare și participare socială și civică
Activităţile se concentrează pe cunoaşterea mediului social, implicarea în activităţi sportive, culturale, artistice desfăşurate în comunitate, participarea la acțiuni civice.

Grădina Terapeutică

           Atelierul Grădina Terapeutică urmărește crearea unui model de orientare vocațională prin îmbunătățirea abilităților practice și a competențelor persoanelor cu dizabilități in vederea reorientării lor pe piața muncii.

          Începând cu luna aprilie, Centrul Vocational își începe activitatea în Grădina Terapeutică, unde tinerii își petrec timpul desfășurand diverse acțiuni de la plantare până la înființarea diferitelor culturi, totul în aer liber.

          Crearea unei grădini terapeutice oferă posibilitatea tinerilor cu dizabilități să petreacă un timp la aer, într-un mediu sigur, cu efecte calmante şi beneficii documentate asupra stării de sănătate psihică.