Misiunea  Serviciului este de a asigura persoanelor adulte cu dizabilitati gazduire , precum si suport in asigurarea unei vieti autonome si active, in vederea recuperarii abilitatiilor sociale si dezvoltarii aptitudinilor de viata si a celor profesionale.

Serviciul social „Locuinţă minim protejată”, cod serviciu social 8790 CR-D- VII, este înfiinţat şi administrat de Fundaţia Umanitară “O Nouă Viaţă” Siret, acreditat conform Certificatului de acreditare Seria AF Nr.  001195 Data eliberării 3.07.2014, deține Licența de funcționare Seria LF, nr. 0005168, CUI 9876790 sediul in Siret, Str. Dubovei Nr. 18 C și D, județul Suceava fiind centru fără personalitate juridica, cu o capacitate de 10 locuri.

TIPURI DE SERVICII OFERITE IN CADRUL LOCUINTEI MINIM PROTEJATE

Servicii pentru dezvoltarea deprinderilor de viață independentă
– Serviciul pentru dezvoltarea deprinderilor de viață independentă are drept misiune crearea, dezvoltarea și aplicarea de măsuri și proceduri menite să ducă la formarea , dezvoltarea și îmbunătățirea deprinderilor de viață independentă;
– Formarea și dezvoltarea unor deprinderi de viață independentă, prin activități specifice, sub îndrumare;

a) Calitatea vietii individuale

– sanatate
– igiena personala
– alimentatie
– exercitii fizice;
– adaptare;
– valori personale ;
– dtandarde de conduita;
– convingeri spirituale;

b) Calitatea vietii sociale

– apartenenta fizica ( casa, vecini, comunitate )
– apartenenta sociala ( partener, familie, prieteni, colegi, membrii ai comunitatii )
– apartenenta comunitara ( servicii sociale, si de sanatate, programme educationale si recreative, activitati comunitare )

c) Dezvoltare personala

 • imbunatatirea cunostintelor, abilitatilor pentru a realiza preparate culinare;
 • imbunatatirea cunostintelor pentru igiena camerei, casei ;
 • efectuarea platilor la utilitati ;
 • activitati de administrare/gestionare a banilor;
 • modalitati de economisire a banilor prin deschiderea unui cont personal de depozitare a economiilor, provenite din salarii;
 • intocmirea listei de cumparaturi, meniului ;
 • autogospodarire;
 • adaptare la schimbare ;

 

d) Organizarea timpului liber

 • activitati care promoveaza relaxarea si reducerea sresului;
 • excursii, vacante


Integrare / Reintegrare – Formarea si dezvoltarea competentelor sociale

 • Stabilirea si mentinerea de relatii
 • Vizite si activitati de socializare cu diferite grupuri de personae;
 • Exercitii de formare a unui limbaj adecvat, eficient sub aspect receptiv si expresiv;
 • Norme de conduita civilizata : formule de salut, de politete, de adresare;
 • Invatarea si exersarea unor comportamente dezirabile in diverse situatii;


Consiliere

 • Consiliere socio- psihologica, sprijin si suport pentru persoanele aflate in dificultate , diminuarea conflictelor dintre acestia, rezolvarea incidentelor, mediere intre tinerii care beneficiaza de programul din cadrul Serviciului si medicii terapeuti din localitate;
 • Consiliere medicala si educatie pentru sanatate, inscrierea la un medic de familie, acordarea de servicii medicale primare;
 • Consiliere juridica, sprijin in clarificarea situatiei juridice a beneficiarilor din cadrul Serciciului;
 • Consiliere profesionala, recomandari din partea Fundatiei O Noua Viata, catre agenti economici in vederea obtinerii unui loc de munca, mediere pentru intocmirea unui CV, discutii in vederea desfasurarii unui interviu, sprijin in intocmirea si  obtinerea documentatiei necesare dosarului de angajare ( dosar medical, copii dupa actele de identitate si de studii, fisa de aptitudine de la Medicina Muncii,, repartitie de la somaj, etc,)


Orientare profesionala
 

 • Prin programele fundației, în prezent, avem 8 tineri angajați la diferite societati .