Prevenirea Eșecului Școlar

Programul este proiectat în a oferi elevilor servicii de supraveghere și sprijin educațional, activități educative și recreative, asistență pedagogică și psihologică după terminarea orelor de curs.

De oferta programului pot beneficia copii cu vârste cuprinse între 4 și 16 ani, proveniți din familii dezavantajate (afectate de sărăcie, familii mono-parentale, familii cu mulți copii, personae cu handicap, etc.) care nu au în grija cui să lase copiii dupa terminarea programului zilnic scolar și pe perioada vacanțelor.

Activitățile after-school oferă copiilor o alternativă în care să fie supravegheați de personal cu pregătire superioară și voluntari specializați, într-un cadru de grup care poate stimula capacitatea lor de relaționare interpersonală cu cei de aceeași vârstă, dar și cu adulții.